Turquoise (8)

Asymmetrical Turquoise + Diamond Ring

Asymmetrical Turquoise + Diamond Ring

Turquoise Diamond Lariat Necklace

Turquoise Diamond Lariat Necklace

Asymmetrical Turquoise + Diamond Cuff

Asymmetrical Turquoise + Diamond Cuff

Turquoise + Diamond Ear Jackets

Turquoise + Diamond Ear Jackets

Turquoise + Diamond Stud Earrings

Turquoise + Diamond Stud Earrings

Turquoise Thread Earrings

Turquoise Thread Earrings

Asymmetrical Turquoise + Diamond Necklace

Asymmetrical Turquoise + Diamond Necklace

Rose Cut Turquoise Diamond Pendant Necklace

Rose Cut Turquoise Diamond Pendant Necklace